Volgers

maandag 25 april 2022

SECOND REMINDER APRIL /MAY

 KLIK HIER VOOR DE CHALLENGE 

CLICK HERE FOR THE CHALLENGE



Goedemorgen,


Vandaag de tweede reminder van de challenge Anything Goes. Deze keer is het gemaakt door onze gastdesigner BERNADET.  Het is een echte uitdaging en inspiratie voor iedereen. Jullie hebben nog twee weken om mee te doen in onze challenge.

Goodmorning all,

Today the second reminder of the challenge Anything Goes. This time it's made by our gastdesigner BERNADET. It is a real challenge and inspiration for everyone. You have two weeks to join in our challenge.


Buenos días todos,

Hoy el segundo recordatorio del reto TODO SE VALE Esta vez es hecho por nuestro gastdesigner BERNADET. Es un verdadero desafío y una inspiración para todos. Tienes dos semanas para participar en nuestro reto.  




BERNADET


USING IMAGE BESTIES SPRING KITTY AND GNOMES

maandag 18 april 2022

FIRST REMINDER APRIL /MAY CHALLENGE

KLIK HIER VOOR DE CHALLENGE

CLICK HERE FOR THE CHALLENGE



Goedemorgen allemaal,

Voor wij de eerste reminder aan jullie laat zien, moeten wij jullie eerst vertellen dat ons oudste DT lid ANJA TIEKS ons team verlaten heeft. Zij was 10 jaar DT lid en heeft vele prachtige kaarten en werkstukken voor ons team gemaakt. Door studie en verandering van werk is het voor haar niet langer mogelijk om dit met haar grote hobby te combineren. Anja heel hartelijk bedankt voor al jouw mooie werk en wij zullen jou enorm gaan missen en wensen jou het allerbeste voor de toekomst.


Good morning everyone,  

Before we show you the first reminder, we have to tell you that our oldest DT member ANJA TIEKS has left our team. She was a DT member for 10 years and has made many beautiful cards and pieces for our team. Due to study and change of work it is no longer possible for her to combine this with her great hobby. Anja thank you very much for all your beautiful work and we will miss you enormously and wish you all the best for the future.


Buenos días a todos, 

Antes de mostrarles el primer recordatorio, tenemos que decirles que nuestra integrante más antigua del DT, ANJA TIEKS, ha dejado nuestro equipo. Fue miembro de DT durante 10 años y ha hecho muchas tarjetas y piezas hermosas para nuestro equipo. Debido a los estudios y al cambio de trabajo, ya no le es posible compaginar esto con su gran afición. Anja, muchas gracias por todo tu hermoso trabajo y te extrañaremos enormemente y te deseamos todo lo mejor para el futuro.






Nieuw in ons team verwelkomen wij GINA AESSELOOS, zij was enkele jaren geleden al lid van een ander My Besties team, maar door omstandigheden moest zij stoppen. Daarom zijn wij heel blij dat zij weer terug is in de My Besties Family en bij ons in het team mee gaat werken. Veel succes Gina fijn dat je weer terug bent.

New to our team we welcome GINA AESSELOOS, she was already a member of another My Besties team a few years ago, but due to circumstances she had to stop. That is why we are very happy that she is back in the My Besties Family and will work with us in the team. Good luck Gina, glad you're back.

Nueva en nuestro equipo le damos la bienvenida a GINA AESSELOOS, ella ya era miembro de otro equipo de My Besties hace algunos años, pero debido a las circunstancias tuvo que dejar de hacerlo. Por eso estamos muy contentos de que ella esté de vuelta en la familia My Besties y trabajará con nosotros en el equipo. Buena suerte Gina, me alegro de que estés de vuelta.


Vandaag de eerste reminder van de challenge ALLES MAG . Deze keer is het gemaakt door onze GINA en wij hopen dat jullie hem mooi vinden en er de nodige inspiratie uit kunnen halen om mee te gaan doen met onze challenge en jullie hebben nog 3 weken om mee te doen.

Today the first reminder of the challenge ANYTHING GOES. This time it's made by our GINA and we hope you like it and give you the right inspiration to join our challenge and you have three weeks to join our challenge.


Hoy el primer recordatorio del reto TODO  SE VALE. Esta vez es hecho por GINA. Es un verdadero desafío y una inspiración para todos. Tienes tres semanas para participar en nuestro reto.

maandag 11 april 2022

APRIL CHALLENGE ANYTHING GOES

  Goedemorgen allemaal,

Het is tijd voor een nieuwe challenge ALLES MAG. Een aantal dames uit ons DT team heeft weer mooie kaarten voor jullie gemaakt en hopen dat jullie daar weer voldoende inspiratie uit kunnen halen om weer mee te gaan doen.  


Good morning all,

It's time for a new challenge ANYTHING GOES. A number of ladies from our DT team have created some beautiful cards for you and we hope you get enough inspiration to join our challenge. 



Buenos días

Es el momento para un nuevo reto TODO SE VALE . Algunas señoras de nuestro equipo de DT tiene otra vez hermosas tarjetas para usted y espero se suficiente inspiración a partir de ahí otra vez para volver. 



JOKE




YVONNE





JOUKJE

USING IMAGE BESTIES SPRING KITTY AND GNOMES






You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

WINNER AND TOP3 MARCH / APRIL

 

Goedemorgen allemaal,


Tijd voor de uitslag van onze challenge. Wij hebben weer een heleboel mooie inzendingen ontvangen voor onze challenge en daar zijn wij enorm blij mee. Er waren weer vele mooie kaarten en werkstukken te bewonderen en dat maakt het kiezen van de winnaars er niet makkelijker op. Toch hebben wij een mooie Top 3 kunnen maken.


Good morning all, 

Time for the results of our challenge. We got a lot of beautiful cards which participate in our challenge and we are very happy with it. There were many beautiful cards and creations to admire and that makes choosing the winners not easy for us. However, we have a nice Top 3.



Buenos días todos,

Tiempo para los resultados de nuestro reto
. Tenemos un montón de hermosas  tarjetas para nuestro desafío y estamos muy contentos con él. Había muchas hermosas tarjetas y papeles para admirar y que hace la elección de los ganadores difícil. Sin embargo tenemos un bonito Top 3.







 Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6






TOP 3

NR 4 WENDY





NR 5 JOSJE






NR 6 CLAUDIA






WINNER  AND GDT 
NR 3 DANKA



Dames van harte gefeliciteerd met jullie prijzen. Willen jullie naar 
 het onderstaande e-mailadres een mailtje sturen, zodat ik de prijzen met jullie kan regelen.

Ladies congratulations to your prices and please send an email to the following emailadress, so you can claim your prices.

 Las señoras felicitaciones precios. Quieres ir al debajo de correo electrónico dirección un correo electrónico para que yo puedo arreglar los precios con usted.


dutchbestieschallenge@gmail.com


Wij danken jullie allemaal voor het meedoen en hopen jullie ook bij onze nieuwe challenge weer te mogen begroeten.

We thank you all for participating and hope to welcome you again at our new challenge.

 Gracias todos por participar y esperamos dar la bienvenida a nuestro nuevo reto.



met een lieve groet van het hele DT team,
with love from the DT team.
con un abrazo de todo el equipo de DT team